مشاهده سطح انرژی امروز شما با علم بیوریتم

تعریف بیوریتم: تغییرات سطح انرژی های جسمانی، میزان احساسات، قوه تفکر و حس ششم که بر مبنای تاریخ تولد فرد با دانش بیوریتم بصورت دوره ای محاسبه شده و برای هر روز گزارشی مجزا برای هر کاربر ارائه می دهد.
نرم افزار راز بیوریتم 4فصل: دارای چهار فصل اصلی است که فصل اول آن مربوط به گزارشات بیوریتم و راهکارهای افزایش سطوح انرژی است و سه فصل دیگر آن مکمل هایی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

برای مشاهده نرم افزار به لینک زیر بروید .

/ 0 نظر / 111 بازدید