محمد جواد قدمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: محمد جواد قدمی - ۱۳٩۱/۸/۱٩

تعریف بیوریتم: تغییرات سطح انرژی های جسمانی، میزان احساسات، قوه تفکر و حس ششم که بر مبنای تاریخ تولد فرد با دانش بیوریتم بصورت دوره ای محاسبه شده و برای هر روز گزارشی مجزا برای هر کاربر ارائه می دهد.


تعریف بیوریتم: تغییرات سطح انرژی های جسمانی، میزان احساسات، قوه تفکر و حس ششم که بر مبنای تاریخ تولد فرد با دانش بیوریتم بصورت دوره ای محاسبه شده و برای هر روز گزارشی مجزا برای هر کاربر ارائه می دهد.
نرم افزار راز بیوریتم 4فصل: دارای چهار فصل اصلی است که فصل اول آن مربوط به گزارشات بیوریتم و راهکارهای افزایش سطوح انرژی است و سه فصل دیگر آن مکمل هایی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

برای مشاهده نرم افزار به لینک زیر بروید .

  لینک نرم افزار

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


افزایش آمار بازدید